dr. L. Swinnen - Stress Management Consultancy

contact

Dr. Luc Swinnen
Different BVBA
+32 (0)9 377 71 62
+32 (0)475 73 06 14
info@stressmanagement.be

Ondernemingsnummer:
BE 0461_: 390 891

Meten van oorzaken van werkstress

Beknopte omschrijving

In de voorbereidende fase wordt besproken waar zich mogelijk problemen inzake stress voordoen en welke organisatiedelen ten gevolge daarvan moeten gemeten worden.

 

Op die manier beschikt de organisatie over een nulmeting en kan in de toekomst steeds worden nagegaan of de genomen maatregelen efficiënt waren. Dit gebeurt dan door regelmatige metingen (meestal (half)-jaarlijks of tweejaarlijks), naargelang de noodzaak en behoefte.

Methodologie

Different beschikt over een jarenlange ervaring in de functionele risicoanalyse in bedrijven.
Er worden enkel internationaal befaamde en voor onze taalgebieden gevalideerde onderzoeksinstrumenten gebruikt. Different vergadert regelmatig met internationale stressspecialisten om data en vergelijkingspunten te optimaliseren en op alle vlak een vergelijking mogelijk te maken. Dit laat toe een stressindex te bepalen om nadien de oorzaken van stress op een preventieve manier te lijf te gaan.

Er wordt dus gewerkt met gevalideerde vragenlijsten, waarbij iedereen die werkzaam is binnen een bepaalde afdeling of de hele organisatie wordt bevraagd.

Wat wordt er gemeten?

  • De oorzaken die aan de grondslag liggen van stressbeleving.
  • De intensiteit van de beleving van bovengenoemde stress.

Rapportering

Na analyse geeft het rapport zicht op een “stressindex”, die vergeleken en gebenchmarkt wordt met een database van 60.000 subjecten over diverse sectoren. Na deze analyse kan men het bedrijf positioneren op nationaal en internationaal vlak, en kent men de afdelingen waar de grootste risico’s aanwezig zijn, men heeft dan ook weet van sterktes in het bedrijf.

In het rapport worden aanbevelingen verstrekt om nadien de oorzaken van stress op een preventieve manier aan te pakken. Men maakt kennis met een aantal concrete actiepunten en prioriteiten.

Product in de kijker

Burn-out
Verkozen tot boek van de maand door www.burnin.nl

Nieuws

 meer nieuws

Het werkgeheugen

Wanneer de term kortetermijngeheugen wordt gebruikt bedoelt men dat men een kleine hoeveelheid informatie gedurende een korte termijn kan vasthouden.  Het bewaren van nieuwe informatie is een ingewikkeld proces. De informatie ...

Het Zeygarnik effect2

Een verbazingwekkende proef om de effecten van zelfsabotage aan te tonen was de proef van Zeigarnik. We noemen de resultaten ook het Zeigarnik effect. We weten nu dat veel mensen echt ...

Ik zing want ik ben gelukkig of ben ik gelukkig omdat ik zing?

 

 

Een van mijn cursisten volgt dansles, om zich te ontspannen. Eens geen yoga of Tai Chi, maar “iets” anders. Ze is opgetogen. Ze groeit en beweegt zich vol gratie. En daardoor ...

schrijf hier in op

onze nieuwsbrief

e-mail

© 2018 dr Luc Swinnen, consulent stress management Creatie: Stardekk ×