dr. L. Swinnen - Stress Management Consultancy

contact

Dr. Luc Swinnen
Different BVBA
+32 (0)9 377 71 62
+32 (0)475 73 06 14
info@stressmanagement.be

Ondernemingsnummer:
BE 0461_: 390 891

Meten van werktevredenheid

Beknopte omschrijving

Tevredenheid is het verschil tussen de verwachtingen van een persoon en hetgeen hij ervaart. Als de ervaring van een werksituatie beter is dan de verwachtingen die een medewerker zich hierrond stelt, dan is de medewerker tevreden. Als het andersom is, is hij/zij ontevreden, en dat knaagt aan de persoonlijke inzet.

De vragenlijsten kunnen on-line of via de “paper and pencil” methode worden afgenomen. Tijdens de voorbereidende afspraken wordt beslist om alle medewerkers of een representatieve steekproef van medewerkers te bevragen, naargelang de grootte van de onderneming.

Als de knelpunten via een tevredenheidsmeting naar boven gebracht worden, kan men via een actieplan verbeteringen aanbrengen en zo de algemene tevredenheid binnen de organisatie doen toenemen.

Methodolgie

Tevredenheid van medewerkers wordt gemeten met gevalideerde vragenlijsten, waarbij vooral wordt gepeild naar volgende thema’s:

  • beoordeling van de taken: de geboden ondersteuning, het beleid, …
  • emotioneel: hoe voelt de medewerker zich binnen de organisatie, bij zijn taken, …
  • betrokkenheid en motivatie: wat is de “trigger” voor een medewerker om zich voor 100% voor de organisatie in te zetten.

Daarnaast houden de vragenlijsten ook rekening met de verschillende rollen die een medewerker in de organisatie kan vervullen:

  • werknemer: de aangeboden job met bijbehorende arbeidsvoorwaarden staan centraal
  • ondergeschikte: de manier waarop de taken moeten vervuld worden en de eigen bijdrage aan de resultaten van de onderneming
  • leidinggevende: welke bevoegdheden krijgt men, opvolging door en communicatie met management en directie
  • collega / interne klant: samenwerking, communicatie binnen én tussen afdelingen

Rapportering

Daarna volgt de analyse van de verzamelde gegevens en wordt er uitgebreid gerapporteerd. Er wordt over de vastgestelde uitdagingen een advies geformuleerd en een actieplan opgesteld.

Na implementatie van de actiepunten kan eventueel een nieuwe meting volgen om de resultaten van het actieplan in kaart te brengen. Deze continuïteit is belangrijk en een basis voor permanente zorg van het management rond “welbevinden” op het werk.

Product in de kijker

Burn-Out Coach : 22/02, 01/03, 22/03, 29/03/2019

Eén op de 3 werknemers ervaart een hoge spanning ...

Nieuws

 meer nieuws

Het Nieuwe boek van Luc Swinnen

Bij het organiseren van dit symposium verschijnt ook een nieuw boek van Dr. L. Swinnen : "WAAROM WIJ VREEMDGAAN EN PARACHUTESPRINGEN. ONS ONBEGRIJPELIJKE BREIN"

Een kantoorliefde starten, fastfood eten, parkeren op de ...

Ik zing want ik ben gelukkig of ben ik gelukkig omdat ik zing?

 

 

Een van mijn cursisten volgt dansles, om zich te ontspannen. Eens geen yoga of Tai Chi, maar “iets” anders. Ze is opgetogen. Ze groeit en beweegt zich vol gratie. En daardoor ...

Ik verveel me ziek en toch ben ik uitgeput

‘Mijn chef wil alles zelf doen. Ik heb niets omhanden en verveel me dood op het werk. En toch kom ik ’s avonds uitgeput thuis. Ik kan alleen nog TV kijken ...

schrijf hier in op

onze nieuwsbrief

e-mail

© 2018 dr Luc Swinnen, consulent stress management Creatie: Stardekk ×